Rens alger væk med godkendte midler til algebekæmpelse

Kilde: Miljøstyrrelsen
 

Godkendt algemiddel

Neutralon Algemiddel er det eneste dansk-producerede produkt mod algevækst, som er godkendt. Alger på tage bør fjernes, ellers bliver det til et naturtag med tiden. Vores våde klima er guf for algerne - de lever af vand og de kommer overalt. Vores træer, pollen og forurening gør også tagene beskidte og grimme. De grønne alger danner grobund for mos og det holder på fugten, som er husets værste fjende. Fugten nedbryder og ødelægger overfladen og kan give frostsprængninger og taget ældes hurtigere.

 

Lovligt og effektivt

Du kan forvente at Neutralon virker i løbet af få dage og du kan se en forskel, men der skal regn, sne og vind til at “feje” taget rent over tid.
Institut for agroøkologi, Århus Universitet har vurderet Neutralon Algemiddel som effektivt mod algevækst - så det virker!

  • Dansk godkendt produkt
  • Effektiv algerens
  • Hæmmer nedbrydning af taget
  • Flot resultat
  • Billig vedligeholdelse
  • Misfarver ikke zink
  • Virker efter få dage

 

Neutralon, som er udviklet til professionelle anvendes til bekæmpelse af alle typer alger på alle typer af hårde tagoverflader såsom cement, fibercement, beton og tegl, træ, glas, metal, plast, EPDM, PVC og TPO.  
Nymalede tage bør også vedligeholdes med en Neutralon algebehandling minimum hvert 2. år for et holdbart og rent hus.

Der er ikke krav om sprøjtecertifikat i forbindelse med algerens af tage og Neutralon er godkendt til netop dette, såfremt det gøres af professionelle og brugsanvisning følges.
 
Foråret er højsæson for at bekæmpe algevækst på taget. Uanset om du vælger at foretage algebekæmpelsen selv eller ringer efter nogen til at gøre det for dig, skal du være opmærksom på at algebekæmpelse alene må foretages med midler, der er godkendt hertil af Miljøstyrelsen.


Husk derfor altid at stille krav til de firmaer, du hyrer til at fjerne alger, om at de skal bruge godkendte bekæmpelsesmidler.

 

Stil krav til firmaet

Grønne begroninger på et tag er ofte mos eller alger. Hvis du gerne vil have fjernet de grønne begroninger på dit tag, kan du vælge at gøre det selv, eller ringe til et firma, som kan rense taget for dig.

Uanset om du vælger at foretage afrensningen selv, eller ringer efter nogen til at gøre det for dig, skal du være opmærksom på, at bekæmpelse af mos og alger kun må ske med midler, der er godkendt hertil af Miljøstyrelsen.

Husk derfor altid at kræve af det firma, du hyrer, at deskal bruge godkendte bekæmpelsesmidler. Det skal fremgå af etiketten på bekæmpelsesmidlet, at det er godkendt.

Mange alge- og mosmidler må slet ikke ledes til kloak. Miljøstyrelsen anbefaler, at de brugte midler altid opsamles og afleveres på genbrugsstationen, så er du på den sikre side.

Det er især vigtigt at samle op for dig, der har separatkloakering for regnvand. Det er afgørende for miljøet, at hverken koncentrerede eller opblandede midler afledes til regnvandskloakken, da denne kan lede direkte til sø eller å med stor miljøskade til følge.

Stil atkloakering derfor altid som et krav til rensefirmaet, at alle afløb bliver spærret, og at firmaet samler rensevæsken op og fjerner den – og husk også at samle op og køre til genbrugsstation, hvis du selv renser.

 

Kun få godkendte midler på markedet

Algebekæmpelsesmidler indeholder, som andre bekæmpelsesmidler, farlige kemikalier, som er bestemt til at slå levende organismer ihjel. Det er derfor, der er indført en godkendelsesordning af disse midler.

Ved godkendelsen af midlet kigger myndighederne på, om det faktisk er effektivt til at bekæmpe alger, og om det er forsvarligt at anvende af både professionelle og private personer.

Der er i 2019 flere godkendte midler på markedet i Danmark til algebekæmpelse. I Database for bekæmpelsesmidler ligger en oversigt over alle godkendte produkter.

 

Det er forbudt at anvende et bekæmpelsesmiddel, som ikke er miljøgodkendt

Det er forbudt efter kemikalieloven at foretage bekæmpelse af alger med et middel, der ikke er godkendt til algebekæmpelse. Straffen er som udgangspunkt bøde, men den kan stige til op til to års fængsel i grove tilfælde.

Hvis der bruges et ikke-godkendt algemiddel til at bekæmpe alger, er der ingen myndigheder, som har vurderet om midlet virker mod alger, eller om det er forsvarligt at anvende det. Det er en risiko, du dermed tager selv, i forhold til, hvilke skader du selv, din familie, din have eller dine øvrige omgivelser udsættes for.

Husk derfor altid selv at anvende godkendte midler, både til algebekæmpelse, træbeskyttelse og de mange andre opgaver i hjemmet, som der bruges biocider til.

Det skal stå på etiketten, at midlet er omfattet af godkendelsesordningen for bekæmpelsesmidler, og der skal stå et registreringsnummer. Husk altid at følge instruktionen på etiketten!

Er du i tvivl, kan du altid slå det op i Database for bekæmpelsesmidler